Ottho Gerhard Heldringstichting

Ontwikkelingsproblemen

De problemen waarmee kinderen en jongeren in de gesloten jeugdzorg kampen zijn kort samengevat: agressieproblemen & gedragstoornissen, hardnekkige weglopers & zorgmijders en zelfverwaarlozing of zelfbeschadiging. 

Deze problemen staan vaak in verband met een spin off die zichtbaar is in (aspirant) daderschap, (dreigend) slachtofferschap, en een langdurende zorgbehoefte door inadequate oplossingsstrategieën, zoals drugsgebruik, verkeerde vriendenkring, uitbuiting, criminaliteit of isolement en zelfverwaarlozing.

Deze ontwikkelingsproblemen laten zich goed verklaren in de volgende onderliggende structuur, die ontleend is aan Barlow (2010):

  • een gegeneraliseerde biologische kwetsbaarheid, die predisponeert voor een gebrekkige inhibitie, bovenmatige impulsiviteit en neuroticisme;
  • een gegeneraliseerde psychologische kwetsbaarheid, dat zich - omdat vroege levenservaringen interfereren met biologische kwetsbaarheden - in een turbulent psychologisch profiel manifesteert, vaak in een gevoel of realiteit van geen controle te hebben;
  • een individueel psychologische kwetsbaarheid, gerelateerd aan een specifieke focus of expressie van stress en angst, en daarom aan een specifieke diagnose, zoals (-) een gebrek aan rem (inhibitie) en bovenmatige behoefte aan controle, die zich uit in een explosief of agressief profiel, of (-) bovenmatige angst voor afwijzing, die zich in bovenmatig vermijdend gedrag manifesteert (persisterend weglopen), of een angst voor slechte gedachten, die zich in een dwangstoornis (zelfbeschadiging) manifesteert, of een angst verlaten te worden, dat zich in een Borderline reactiepatroon manifesteert.